Reklama nás zahrnuje nabídkami prostředků proti chorobám a na zlepšení zdravotního stavu. Některé z těchto výrobků jsou léky, jiné jsou doplňky stravy. Zákon sice obě skupiny jasně rozlišuje, ovšem pro laika může být někdy problém se v rozdílech zorientovat.

Léky, léčivé přípravky

To, co v běžné řeči nazýváme léky, se správně nazývá termínem léčivé přípravky. Léčivé přípravky procházejí před uvedením na trh přísnou schvalovací (registrační) procedurou. U každého přípravku musí být klinickými zkouškami prokázaný léčebný účinek pro dané terapeutické použití a hodnocen je přínos pro pacienta: tedy musí být zaručeno, že předpokladaný léčebný účinek převýší rizika vedlejších účinků. I po uvedení na trh je každý přípravek sledován jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska rizika pro pacienta. Pokud se dodatečně ukáže, že rizika jsou větší, nebo je přípravek ve svých vlastnostech překonán modernějším lékem, může být jeho registrace zrušena a výrobek je stažen z trhu. Regulačním orgánem pro registrované léčivé přípravky je v České republice SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv).

Doplňky stravy

U doplňků stravy stačí prohlášení a záruka výrobce, že se jedná o výrobek, který je neškodná lidskému zdraví. Jedná se sice o výrobky, které svým specifickým složením vykazují zvláštní nutriční nebo fyziologické účinky, ale z hlediska regulace se na ně pohlíží podobně jako na potraviny. Ze zákona se nesmí uvádět nebo naznačovat, že doplňky stravy mají léčebný účinek. Výrobce to ani nemá jak garantovat, protože žádný nezávislý regulační orgán účinky nezkoumá ani neověřuje, už proto, že se to u doplňků stravy nevyžaduje.

Pozor na reklamní triky

Z toho co bylo řečeno výše znamená, že u léčivých přípravků je zakázáno uvádět, že jsou zdraví prospěšné (zákon předpokládá, že u každého léku může dojít k nežádoucím vedlejším účinkům). To farmaceutické firmy většinou dodržují, už proto, že jsou pod přísnějším dohledem regulátora.

Horší je to s doplňky stravy. Zákon sice zakazuje uvádět, že doplněk stravy se může použít k léčení nebo k předcházení určité choroby, reklama však často používá formulace, které jsou na hraně nebo i těsně za hranou zákona. Za nejšpinavější trik považují označení jednoho nejmenovaného doplňku stravy na potlačení chuti k jídlu za „zdravotnický prostředek“.

Další info:


Žádný komentář k „Jak rozlišíme lék od doplňku stravy“

Komentáře můžete sledovat RSS2 kanálem.

Źádný komentář pro tento příspěvek.

Přidej odpověď

XHTML: Můžete použít tyto formátovací značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>